Over mij

Jarenlang ben ik werkzaam geweest als adviseur, trainer, coach en heb in deze rol veel organisaties leren kennen en veel mensen aan het werk gezien. Wat me opvalt is dat aandacht voor de mens in de organisatie erg gewenst is, en tegelijkertijd ook sluitpost is in de drukte van alledag.  Vrije aandacht, – waarin niks moet of vooraf vaststaat -, medemenselijkheid, naastenliefde, het komt snel in het gedrang in het werk.

Deze constatering ís de drijfveer om aandacht in het werk te gaan aanbieden. Als extra ondersteuning voor organisaties. Als steun in de rug voor medewerkers. En als logisch vervolg op mijn professionele werk als loopbaanadviseur, consultant, Human Resources Adviseur, ontwikkelingswerker in Afrika, trainer van ondernemingsraden en organisatie-adviseur.

Ik bouw voort op een traditie van barmhartigheid en maak gebruik van een netwerk van vertrouwenspersonen en van mensen die hun sporen hebben verdiend in de maatschappij en het geestelijk welzijn van anderen graag willen bevorderen.

 

Mijn curriculum vitae netjes op een rijtje:

Januari 2015 – heden:  Oprichter Werk in aandacht

–  April 2013 – heden          Oprichter Way of Nature Nederland; onderdeel van een internationale beweging om de verbinding met de natuur (innerlijke en uiterlijke) te vernieuwen en versterken.

Nov. 2010 – heden:         Bestuurslid Beweging van Barmhartigheid; een landelijke beweging met zo’n 1200 participanten die barmhartigheid in werk en leven een plaats willen geven

Nov. 2008 – jan. 2013:   Senior adviseur Opleiding & Ontwikkeling, Cubiss. Procesbegeleiding van verander- en leertrajecten en training, coaching, advies over integrale organisatie-ontwikkeling van bibliotheken en andere culturele instellingen. Coaching van Management Teams op samenwerking en beleidsontwikkeling.

Jan. 2003- nov. 2008:     Adviseur / trainer, Stavoor. Faciliteren van de dialoog tussen werkgevers en werknemers. Training en begeleiding van ondernemingsraden en organisaties in de industriële sector en zakelijke dienstverlening.  Advisering, beleidsontwikkeling en training op gebied van HRM en leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Juni 2000 – Juni 2002:     Ontwikkelingswerk in Nigeria via VSO (Voluntary Service Overseas). Gewerkt als Organisatieadviseur voor een Theater-for-Development Theatergezelschap. Daarna gewerkt bij Africa Leadership Forum als Programmes Officer. Ontwikkelingsprojecten voor ‘grassroots’ organisaties opgezet en uitgevoerd. Verantwoordelijk voor “capacity building” in de organisatie en leiderschap training voor toekomstige en huidige leiders in Nigeria en Afrika. Meegewerkt aan beleidsontwikkeling van African Union, en peacebuilding in Nigeria.

Mei ’98 – Juni 2000:        Human Resources Advisor Cirque du Soleil (Internationaal productiebedrijf van circus / theater projecten). Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van beleid op het gebied van Training & Development, interne communicatie, werknemerstevredenheid en werkomstandigheden.

Sept.’ 92 – Mei ’98:         Project Manager NBBI Nederlands Bureau voor Bibliotheekwezen en Informatievoorziening / Consultant Onderzoeksinstituut TNO/STB (Strategie, Technologie & Beleid)[1]. Leiden en uitvoeren van advies- en onderzoeks-projecten op het gebied van kwaliteitszorg, kennismanagement, multimedia, en ICT-toepassingen voor de informatiesector. Voorlichtings-activiteiten en trainingen over de informatiemaatschappij en multimedia.

Maart ’92 – Sept.’92:     Docent Publieksstudies, Vakgroep Communicatiewetenschap, Universiteit van Amsterdam. Lesmodule Mediabereik en -planning ontwikkeld.

Dec. ’91 – Sept. ’92:        Docent Massacommunicatie School voor Journalistiek & Voorlichting, Tilburg

Nov. ’89 – April ’ 91:       Beroepskeuzeadviseur bij Centrum Beroepenoriëntatie en Beroeps-beoefening te Amsterdam. Lesgeven en begeleiden van cursisten en ontwikkeling van les- en voorlichtingsmateriaal.

Opleidingen:

Communicatiewetenschap, Universiteit van Amsterdam.  Doctoraal, 1991. Afstudeerrichting: Informatiekunde. Specialisaties: Arbeid & Organisatiepsychologie en Voorlichtingskunde.  Afstudeerproject: Onderzoek naar en ontwikkeling van computergestuurd hulpmiddel om beslissingen te ondersteunen. Stages: Reclamebureau Ogilvy & Mather en Universiteit van Amsterdam, vakgroepen Communicatiewetenschap en Methoden & Technieken.

 Psychologie, Universiteit van Amsterdam. Propedeuse, 1988.

 Academie Mens-Arbeid. HBO-diploma, 1987. Afstudeerrichting: Beroepskeuze. Afstudeerproject: Marketing in non-profit organisaties. Stages: Open Universiteit en een Centrum Beroepenoriëntatie en Beroepsbeoefening.

Professionele ontwikkeling:

Bijscholing gevolgd in o.a.: Organisatieontwikkeling (SIOO), Community Building, Theory U,  Leergang Barmhartigheid, Dialoogtraining, Sociaal beleid & overleg in ondernemingen, Interculturele samenwerking, Presentatievaardigheden, Adviesvaardigheden, Projectmanagement.