Noodzaak van vertrouwenspersoon / counselor ?

Sinds mijn scholing tot gecertificeerd vertrouwenspersoon is ook mijn blikveld verruimd. Ik zie nu veel meer ongewenste omgangsvormen. Ook als ik terugdenk aan  mijn eigen werkervaringen, herken ik ze daarin; gevallen van ongewenst gedrag en schending van integriteit. En ik kom ze tegen in de verhalen uit mijn directe omgeving.  Een korte opsomming van wat me via mijn directe omgeving ter oren is gekomen:

  • Weggepest op het werk
  • Dreiging van agressie en geweld op de werkvloer door familieleden van medewerker
  • Contract niet verlengd wegens intimidatie en geweldsdreiging van familie
  • Fraude met rekeningen en geld uit de kas stelen
  • Grensoverschrijdend gedrag met minderjarige(n?)
  • Intimidatie door te dreigen naar de pers te stappen
  • Grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen

En als ik ook andere vormen van leed op de werkvloer meetel, dan komen er nog meer situaties bij. Drie mensen uit mijn directe omgeving hebben een zelfmoord van een collega meegemaakt en een andere persoon moest het overlijden van een leerling na ziekte op haar school ervaren.

En dan te weten dat ieder geval een enorme impact heeft op alle direct betrokkenen én op de hun omgeving.

Alles wat ook maar enigszins kan bijdragen aan het voorkomen van dit soort leed, is ontzettend welkom. En alles wat ik hierin kan doen, al is het maar een luisterend oor bieden in onmachtige situaties, zal ik met heel mijn hart doen.