Het persoonlijke levensloopverhaal

Mezelf laten zien

Hoe kun je jezelf in je werk of loopbaan laten zien? Dit is niet alleen een vraag voor veel  mensen in een (veranderende) werkomgeving. Bijvoorbeeld als je moet/mag solliciteren, deel neemt aan een talentprogramma vanuit het werk of zichtbaarder wilt zijn en ondernemender wilt gaan  werken. Ook voor mijzelf is dit een intrigerende vraag.

3 basislijnen doorsnijden een mensenleven

Een mooi  ‘gereedschap’  hiervoor is het denkkader van een drietal basislijnen dat ieder mensenleven doorsnijdt: de tijdslijn, de ruimtelijn en de innerlijke lijn. Wij zijn in de tijd; we komen ergens vandaan, hebben een heden en een toekomst. We zijn in de ruimte; we zijn bewoners, we nemen een plek in. En er is een innerlijke beleving, waarin vaak zaken zoals waarheid, schoonheid en goedheid een belangrijke rol spelen. En de diepere, trage vragen over onze bestemming liggen op die innerlijk lijn: wat zijn mijn talenten en waartoe ben ik?

Mijn eigen verhaal in tijd, plaats en belangrijke waarden

Mijn eigen verleden ligt in Noord-Brabant, opgegroeid in een Katholiek onderwijsgezin waarin oog was voor maatschappelijke kwesties en zorg voor degenen die het extra nodig hebben. Ik brak met de traditie van zowel mijn vaders- als moeders kant door niet het onderwijs in te gaan. Wilde toch ‘iets met mensen’  en werd beroepskeuze-adviseur. Veel te jong en onervaren bij mijn afstuderen, daarom verder gestudeerd over mensen die in hun werk moeten samenwerken en informatie nodig hebben; Communicatiewetenschap, aan de Universiteit van Amsterdam.

Weg uit Brabant, weg uit Nederland

Naar de grote stad. De informatiesector ingerold, kwartiermaker voor de informatiemaatschappij. Toen weer terug naar  ‘ iets  met mensen’, als Human Resources Advisor bij een internationaal circus theater gewerkt. In Amsterdam blijven hangen maar  de wijde wereld bleef trekken, zo-ook een jeugddroom om ‘missionaris’ te worden. In Nigeria vrijwilligerswerk gedaan, bij een theatergezelschap en daarna bij een leiderschapsforum. Na 2 jaar kwam ik er bij toeval achter dat ik terug naar huis wilde, terug naar Nederland, terug naar mijn Brabantse grond.

Terug naar huis

Terug naar Tilburg, de stad van mijn 1ste studententijd, 15 jaar eerder. Nieuw en toch vertrouwd. Werk gezocht en gevonden om de dialoog in organisaties te verbeteren; ondernemingsraden getraind en me verder als trainer en adviseur ontwikkeld. Na de geboorte van mijn dochter nog meer de wens gevoeld om dicht bij huis te zijn en te werken. Vlakbij huis een nieuwe baan gevonden, als Adviseur / trainer voor de culturele sector. Veranderingstrajecten begeleid en het leren vorm gegeven. De vraag die na een aantal jaren naar boven kwam: wat is de roep van onze tijd; wat moet er echt in deze tijd gebeuren.

“Call of our time”

Twee antwoorden kwamen:  1. De natuur mag een grotere rol in het dagelijkse leven en werken krijgen.  Van hieruit heb ik Way of Nature in Nederland geïnitieerd. En 2. Mijn talent en liefde voor mensen in hun werk weer een plek geven.  Met Werk in aandacht maak ik de cirkel weer rond: ‘ iets met mensen’, waarbij ik er nu, met mijn ervaring in werk, wel helemaal met volle aandacht bij kan zijn. En de schoonheid, ook in het imperfecte, kan zien.

Jouw verhaal?

Waar kom jij vandaan? Hoe ziet jouw heden eruit? En je verlangens voor jouw toekomst? Op welke plek ben jij geworteld? Welke plekken zijn belangrijk voor je? Welke plekken trekken? En wat zijn voor jou zaken die van levensbelang zijn?  Hoe verhoud jouw innerlijke levenslijn zich met jouw uiterlijke levensloop? Ik ben benieuwd naar jouw persoonlijk verhaal en welke thema’s hierin een rol spelen.