Extern vertrouwenspersoon

Als extern vertrouwenspersoon  help ik uw organisatie om de sociale veiligheid op de werkplek te bevorderen en te waarborgen.

Medewerkers kunnen met klachten en vragen over ongewenste omgangsvormen terecht bij een neutrale, betrouwbare, kundige en gecertificeerde externe vertrouwenspersoon. Naast het bijstaan van klagers en klachtafhandeling help ik uw organisatie met voorlichting en advies over ongewenste omgangsvormen. Hieronder vallen: pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld.

Door het aanstellen van een vertrouwenspersoon voldoet een organisatie aan de verplichting om als werkgever beleid te voeren op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting. Als goed werkgever wilt u én dat uw medewerkers zich veilig en prettig voelen én een efficiënte en effectieve invulling van uw wettelijke verplichting op het gebied van arbeidsomstandigheden.