Aanbod

Extra aandacht in het werk. Ter bevordering van groei en om het volle potentieel te benutten, van zowel medewerkers als organisaties.

Als medewerkers behoefte hebben aan ondersteuning, aan extra aandacht ter preventie van ziekteverzuim, en/of als ondersteuning van de persoonlijke groei,  dan kan ik u helpen.

Als u in uw organisatie een positief en plezierig en sociaal veilig werkklimaat wenst, dan kan ik u helpen.

Als u sociale innovatie wenst, waarbij nieuwe manieren om medewerkers en organisatie te helpen groeien worden ingezet, dan kan ik u helpen.

Als u een veranderanderingsproces wilt ontwerpen waarbij medewerkers centraal staan en de principes van co-creatie en creativiteit belangrijk zijn, kan ik u helpen.

  • Ik kan u helpen als coach / counselor en met medewerkers aan de slag te gaan met hun persoonlijke werkgerelateerde vraagstukken
  • Ik kan u helpen als externe vertrouwenspersoon, om die vertrouwelijkheid aan medewerkers te bieden en de sociale veiligheid in uw organisatie te bevorderen.
  • Ik kan u helpen als facilitator / trainer / adviseur bij organisatietrajecten waarbij medewerkers en organisaties hun bezieling daadwerkelijk gaan inzetten
  • Ik kan u helpen als procesbegeleider bij veranderingstrajecten, waarbij via de Theory U methodiek een diepgaande verandering op persoonlijk en organisatieniveau wordt doorlopen.

Als extern vertrouwenspersoon werk ik op basis van een abonnement.  Hiermee garandeert u mijn beschikbaarheid en onafhankelijke steun voor uw medewerkers en kunt u gebruik maken van preventie-activiteiten. De hulp bij klachtafhandeling of voorlichtingsactiviteiten worden apart in rekening gebracht op basis van daadwerkelijk gemaakte uren.

Het overige aanbod is maatwerk; Tijdens een intakegesprek stellen we gezamenlijk vast wat de gewenste activiteiten zijn en ik maak op basis hiervan een offerte voor de werkzaamheden.